Jste návštěvník číslo:

Chaser World Studio 2000 návod

 

 

Kapitola 8. - Funkce Clip state:

Ještě než se vrhneme na poslední kapitolu, kde si již konečně naši malou mapku zkompilujeme a zahrajeme, rozhodl jsem se ještě dodatečně napsat tuto kapitolu, kterou chci věnovat jedné bezesporu velmi užitečné funkci. V kurzu pro pokročilé se totiž již chci věnovat především výrobě konkrétních věcí a této funkci bych se tam již pravděpodobně nevěnoval. A přitom patří k základním pomůckám editoru, kterou zajisté s vaším rozrůstajícím se levelem budete uplatňovat čím dál častěji, až se z ní stane nepostradatelná nezbytnost.

Jde o funkci "Clip state", která umožňuje zobrazovat v editoru jen vybraný úsek mapy, bez čehož, jak později zjistíte, se zkrátka neobejdete. Čím větší totiž level bude, tím víc bude i nepřehlednější, a to pak značně komplikuje další práci, protože kdo se má vyznat v té spleti bílých čar. Viz. ukázka na obrázku vpravo. Navíc s přibývajícím počtem brushů je pro editor, respektive hardware vašeho počítače, čím dál těžší mapu vykreslovat. Tudíž tato funkce nalezne též uplatnění v případech, kdy začíná mít editor při práci delší odezvu v důsledku náročnosti s vykreslováním mapy.

Ikonu pro aktivování této bezesporu velmi užitečné funkce naleznete na hlavní liště editoru mezi ostatními nástroji. Po aktivaci se vám v mapě zobrazí rámeček znázorněný modrou, přerušovanou čarou. Je znázorněn ve všech 2D pohledech a svým způsobem vlastně vymezuje prostor ve všech třech směrech - na šířku, výšku i délku. Vše, co bude obsaženo v prostoru vymezeném tímto rámečkem, se bude zobrazovat a vy s tím můžete nadále pracovat. Naopak vše, co bude mimo tento prostor, bude skryto a nebude vám překážet v práci. Viz. obrázek vlevo.

V případě, že potřebujete tento prostor zvětšit, snížit či snad přesunout jinam, je třeba na hlavní liště editoru zapnout funkci "Edit bounds". Tato funkce přepne editor do režimu, v němž je vám umožněno s modrým rámečkem jakkoliv manipulovat, a to způsobem shodným, jako kdyby šlo o obyčejný brush. Tento režim se projeví tím, že modrá podkladová mřížka zčervená. Nyní je možné rámeček vzít myší a přesunout ho kamkoliv, či myší vzít za některou z jeho stěn a různě ho natahovat do všech směrů tak, jak potřebujete. Viz. obrázek vpravo.

V tomto režimu lze pracovat jen s rámečkem, který nám vymezuje prostor k vykreslování, proto pokud již máte vše dle svých představ a chcete dál pracovat na mapě, funkci "Edit bounds" opět vypněte stiskem příslušné ikony na liště a podkladová mřížka znovu zmodrá, což je běžný režim pro práci v editoru.

I když v naší malé mapce je funkce "Clip state" zatím víceméně zbytečná, její užitečnost určitě nepodceňujte. Jak jsem již zmínil, po čase vámi tvořený level naroste do takových rozměrů, kdy se již v editoru stává nepřehledný a je třeba někde něco schovat, abyste se vůbec zorientovali.

 

 

<< Zpět na úvod <<    >> Další kapitola >>

 

 

Autorovy stránky: Vixey.cz, Kamenitý vrch, DoomMap.

Stránku vytvořil Duke, 2010.