Jste návštěvník číslo:

Chaser World Studio 2000 návod

 

 

Fs Utility:

Nejspíš jste postřehli, že jsem v návodu již několikrát zmínil program "Fs Utility", konkrétně v šesté kapitole. Tento jednoduchý nástroj slouží k editaci souborů ".fs", což jsou datové soubory hry. Naleznete je v adresáři "Data" v kořenovém adresáři hry "Chaser", popřípadě v "Addons", kam se instalují dodatečně uvolněné patchy či jakékoliv jiné přídavky ke hře. Tyto datové soubory ".fs" obsahují veškerá data hry v komprimované podobě, které byste jinak nelezli v jednotlivých adresářích přímo v hlavní složce hry. Nalezneme v nich uložené textury, zvuky, mapy a mnoho dalších dat, která si odsud při hraní hra bere.

I samotný editor si odsud bere data v podobě textur a materiálových skriptů, zvuků a dalších. Nicméně jak jsem zmínil, například zvuky vám editor pouze ukáže vypsané, ale nedokáže vám je přehrát k poslechu. To značně stěžuje výběr toho správného zvuku. Ale jak jsem již zmínil v návodu, není nic jednoduššího, než patřičný datový soubor otevřít a zvukové soubory si rozpakovat někam do svého počítače, odkud si je pak můžete běžným způsobem přehrávat.

Přestože práce s nástrojem Fs Utility není nikterak složitá, raději si ji zde stejně popíšeme, abychom předešli případným zmatkům. Pokud tedy ještě nemáte, stáhněte si Fs Utility do svého počítače a rozbalte ho do nějaké složky. Je v podstatě jedno, kde program bude umístěn, ale já osobně upřednostňuji, aby vše bylo pohromadě. Mám tedy přímo v kořenovém adresáři hry "Chaser" vytvořený samostatný adresář "FS_Utility" a v něm program samotný.

Po spuštění programu pomocí "FS Utility.exe" se nám zobrazí základní okno, v němž budeme pracovat. Pokud je jazyk programu anglický, doporučuji přepnout na češtinu. To provedete přes položku "Tools" na hlavní liště programu, kde dále vyberete položku "Language". Objeví se vám nabídka jazyků (Český, English a Slovenský). Vyberte tedy "Český" a výběr potvrďte tlačítkem "Apply" v dolní části okna. Tím se nám program počeští a okno můžete zavřít.

Nyní se pojďme podívat na program samotný. Jak můžete vidět, skládá se ze dvou základních záložek. První je "Extrahovat z ".FS" souboru", druhá je pak "Vytvořit nový ".FS" soubor". Myslím, že je asi všem zcela jasné, k čemu která záložka slouží. První nám umožňuje data z libovolného ".fs" rozbalit a uložit do počítače, naopak pomocí druhé záložky lze mapu či další data vaší modifikace komprimovat do ".fs".

 

Extrahování dat z ".fs"

Pokud chceme extrahovat například zvuky z datového souboru do svého počítače, abychom si je mohli kdykoliv přehrávat a pak si v editoru snadno dohledávat zvuky, které se nám líbí a které chceme v mapě použít, bude nás nyní zajímat první záložka, tedy "Extrahovat z ".FS" souboru". V ní nalezneme několik kolonek. Tou první je "Zdroj", kde pomocí tlačítka "Prohledávat" vyhledáme cestu ke konkrétnímu ".fs" datovému souboru.

Pod touto kolonkou nalezneme "Informace o souboru". Jsou to informace o námi vyhledaném souboru ".fs", včetně požadovaného místa na disku pro jeho rozbalení.

Další kolonkou je "Výstup", kde je třeba vyplnit cestu, kam chceme obsah ".fs" extrahovat. Já osobně mám například rozbalené veškeré zvuky do samostatné složky přímo ve hře, abych k nim neměl "daleko". Ale je jen a jen na vás, kde vám uložené zvuky budou vyhovovat nejvíce. Jde jen o to, abyste si je mohli přehrávat.

Pod touto kolonkou nalezneme "Seznam souborů", kde jsou vypsány všechny soubory obsažené v daném ".fs", který se chystáme rozbalit. Lze zde zaškrtnout jen některé soubory a pak je pomocí tlačítka "Rozbalit Vybrané" extrahovat do námi zvoleného adresáře. Pokud ovšem chcete rozbalit vše, není třeba nic zaškrtávat, ale rovnou přejít na tlačítko "Rozbalit Vše".

Během procesu lze dole sledovat dvě lišty průběhu. Levá je celkový průběh, pravá se týká aktuálního rozbalovaného souboru.

Dále na této záložce ještě nalezneme vpravo nahoře kolonku "Informace o souboru", která se týká jednotlivých souborů ve ".fs", které jste si označili v seznamu. Pod touto kolonkou pak naleznete "Hledání textu:", což je v podstatě vyhledávač jednotlivých souborů, jestliže znáte jejich název.

 

Komprimace dat do ".fs"

Jestliže vytvoříme novou mapu za použití původních zdrojů hry, je víceméně zbytečné umisťovat ji do ".fs" souboru. Ovšem pokud již vaše mapa využívá i vámi nově přidané textury, zvuky a další soubory, je třeba všechna tato nová data k mapě přibalit. To se týká i v případě, že pozměníte materiálový skript některé textury, která je v původní hře. Tento skript též musíte uvolnit s mapou. Pak už je dobré celou vaši modifikaci se všemi daty sbalit do jednoho ".fs", aby se předešlo nechtěnému vymazaní některých dat a následně nefunkčnosti mapy.

V programu Fs Utility si přejděte na záložku "Vytvořit nový ".FS" soubor". Zde v kolonce "Zdroj Dat" vyhledejte adresář, v němž jsou obsažena všechna data vaší modifikace. Vzhledem k tomu je tedy předem potřeba vaši modifikaci a všechny nové soubory s ní související ze hry nakopírovat do samostatné složky a v ní zároveň dodržet adresářovou strukturu tak, jak ji vyžaduje hra. Tedy aby zvuky byly v adresáři "Sounds", mapy v "Maps" atd...

V další kolonce zvolte "Typ Výstupu", kterým je samozřejmě "Chaser". Následuje "Cíl", kde si vyhledáte cestu na místo, kam se má nově vytvořený ".fs" uložit a zároveň uveďte jméno tohoto souboru. Poslední dvě kolonky, "Adresáře" a "Soubory" nám ukazují jednotlivé adresáře, jak budou uloženy ve výsledném datovém souboru ".fs", a konkrétní soubory v těchto adresářích obsažené.

Jestliže je vše nastaveno tak, jak má být, kompresi spustíte tlačítkem "Začít Kompresi". V závislosti na počtu souborů a jejich velikosti se bude samozřejmě odvíjet i délka komprese.

 

Upozornění

Jelikož Fs Utility není oficiální nástroj na práci s ".fs", který měli k dispozici autoři hry, ale že jde o výtvor jednoho z fanoušků Chasera, objevila se v tomto výborném programu jedna zásadní chyba. Nedokáže totiž správně zkomprimovat soubory ve formátu ".wav" - tedy zvukové soubory. Ovšem Chaser využívá i zvuky ve formátu ".mp3", proto doporučuji všechny nové zvuky, které chcete ke své mapě přibalit, aby byly v tomto formátu. S ním už totiž Fs Utility problémy nemá.

 

Závěrem

Jestliže vytvoříte modifikaci, která využívá nová data - tedy například textury, zvuky, hudbu, ale i jiné soubory, jako například loading screen vaší mapy, animační data atd, určitě převod všech těchto nových dat do jednoho ".fs" nepodceňujte. Pokud by vše totiž zůstalo jen tak "navolno", mohlo by se stát, že někdo zapomene do hry nakopírovat tuhle složku a nebo tamtu, a to by pak mohlo mít fatální následky na funkčnost vašeho výtvoru. Takto jsou všechny soubory pěkně pohromadě v jednom a nic se z něj neztratí. Jen pamatujte na to, že na rozdíl od samostatných adresářů "Maps", "Textures", "Sounds" a dalších, které jste měli při tvorbě v hlavním adresáři hry a umisťovali jste si do nich svá nová data, soubor s koncovkou ".fs", který de facto všechna tato data a adresáře obsahuje již v sobě, musí být buď ve složce "Data" nebo "Addons". Z jiného umístění totiž hra datové soubory ".fs" nerozezná.

 

 

<< Zpět na úvod <<    >> Další kapitola >>

 

 

Autorovy stránky: Vixey.cz, Kamenitý vrch, DoomMap.

Stránku vytvořil Duke, 2010.